HOME

Welkom op de site van Lotgenoten Kota

Wij zijn lotgenoten van de “toeslagenaffaire”. Wij zijn zelf een groep gedupeerde ouders die begrijpen hoe het voelt om gedupeerd te zijn. De onmacht en het leed wat er achter schuil is gegaan en de frustratie die men voelt in het herstelproces. Wij zetten ons in voor gedupeerden van de toeslagen en doen dit geheel belangeloos en op vrijwillige basis. Gedupeerden kunnen ons benaderen als zij behoefte hebben aan een luisterend oor, vragen hebben of als men op zoek is naar hulp. Ook andere geïnteresseerde die iets kunnen of willen betekenen voor de gedupeerden kunnen zich bij ons melden.